Legislaţie

Regulamentul PNB

Planul de management al PNB

OUG nr. 57din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. ACTUALIZATĂ în 2012

HG nr. 230 din 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora

Legea nr. 46 din 2008 Codul silvic republicata la 12 august 2015

Harta interactiva a Agenţiei Europeane de Mediu

Harta interactivă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

HARTA PNB:

harta PNB2