BUŞTENI. DEFRIŞĂRI ILEGALE ÎN BUCEGI

 

ACTUALIZĂRILE LE VEŢI GĂSI LA FINALUL ARTICOLULUI – 5 ACTUALIZĂRI – Ultima – KALINDERU REZIDENCE

 

REZUMAT:

În Parcul Natural Bucegi, la marginea oraşului Busteni, în apropierea Căminului Alpin, au loc DEFRIŞĂRI ILEGALE pe o suprafaţă de aproape doua hectare, acest teren fiind un nod important al mai multor trasee bine cunoscute din Bucegi.

În sprijinul afirmaţiilor de mai sus citez din răspunsul primit de la Ministerul Mediului – ITRSV Bucureşti:

“Defrisarile semnalate de dvs.si vilele construite consideram ca s-au executat ilegal, intrucat nu s-au respectat scopul pentru care au fost scoase suprafetele respective din fondul forestier national si conditiile mentionate in acordurile de mediu emise de A.P.M Prahova si deciziile D.T.R.S.V. Bucuresti.”

 

PREZENTAREA SITUAŢIEI DE LA FAŢA LOCULUI:

Amplasarea terenului:

p01

Zona detaliată:

p02

Am folosit harţi Google Earth având ultima actualizare în august 2014.

Stabilirea perimetrului pentru terenul ce urmează să fie defrişat s-a facut in baza observaţiilor de la faţa locului, respectiv a copacilor marcaţi pentru tăiere.

Mai jos se regăseşte calculul aproximativ al suprafeţelor, cea defrişată şi cea marcată pentru defrişare, făcută cu Google Earth (în prealabil am calculat marja de eroare a programului şi este de maxim 5%).

Aproximativ 6.000 mp sunt defrişati deja şi 9000 mp marcaţi pentru defrişare, în final rezultând deci o suprafaţă defrişare de 1.5 ha.

p03

p04

Din calculul REFĂCUT pe baza informaţiilor GPS obţinute la faţa locului rezultă o suprafaţă cu copaci marcaţi pentru tăiere de 11.000 mp şi nu de 9.000 cum estimasem iniţial:

p05

 

DEMERSURI FĂCUTE PENTRU AFLAREA ÎNCADRĂRII TERENULUI ŞI A PROPRIETARILOR ACTUALI

Din PUG-ul oraşului Busteni, făcut de firma S.C. Altrix Service S.R.L., cea care a realizat PUG-ul pentru primăria din Buşteni, rezultă că acel teren (format din cele doua zone indicate mai sus, cel defrişat si cel ce urmează a fi defrişat) are incadrarea de: “TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL”.

De asemenea, rezultă că este situat în extravilanul oraşului.

PUG Buşteni realizat in anul 2008:

http://www.altrix.ro/documente/4-0%20REGIM%20JURIDIC%2015000%20REV2.pdf

Detaliu din PUG in zona noastră de interes:

p06

În sesizarea trimisă la Romsilva, la Ministerul Mediului, ITRSV Ploieşti si ITRSV Bucureşti, s-a precizat clar faptul că este vorba de două suprafeţe de teren: una deja defrişată, pe care s-au construit vile, şi alta pe care s-au marcat aproximativ 140 de arbori pentru tăiere. Ambele suprafeţe au fost marcate şi pe hartă, după cum se poate observa în imaginea de mai jos:

p11

Prin acestă sesizare, au fost solicitate, de la instituţiile mai sus menţionate, următoarele informaţii de interes public, în baza legii 544/2001:

 • o confirmare oficială a faptului că terenurile respective se află în interiorul Parcului Natural Bucegi
 • cine sunt proprietarii terenurilor (cel unde s-a defrişat şi cel unde au fost marcaţi copacii)
 • să se precizeze dacă suprafeţele respective au fost scoase din fondul forestier naţional şi, dacă da, la ce dată şi sub ce motiv
 • ce se va întâmpla cu limita parcului natural dacă dispare pădurea şi în loc apar vile

De asemenea, în cazul în care pădurea a fost scoasă din fondul forestier naţional, s-au solicitat, în baza aceleiaşi legi 544/2001, copii după următoarele documente:

 • documentele prin care proprietarul (sau proprietarii) au solicitat scoaterea din fondul forestier naţional şi dreptul de a defrişa pădurea
 • documentele prin care s-au aprobat cererea de scoatere din fondul forestier naţional şi defrişarea
 • toate documentele care privesc respectarea legislaţiei de mediu, eliberate de instituţiile abilitate, care permit desfăşurarea activităţilor mai sus amintite (defrişarea pădurii şi construirea de vile)

 

Ţinem să facem următoarele precizări: în documentele primite de la autorităţi şi arătate în continuare, am ascuns parţial semnăturile, considerând afişarea în spatiul public a semnăturilor celor care reprezintă autorităţile statului a nu fi tocmai potrivită.

Răspunsul pe care l-am primit de la ROMSILVA a fost unul ostil si incomplet, neoferind informaţii şi invocând lipsa semnăturii electronice din sesizarea făcută.

p12

Din răspunsul ITRSV Ploieşti rezultă că terenul în cauză a fost încadrat în “Vegetatie din afara fondului forestier” şi se află în intravilanul localităţii.

Terenul a intrat în circuitul civil şi la momentul transmiterii proprietăţii nu s-a facut notificarea către ITRSV Ploieşti conform prevederilor legale, prin urmare neputându-ne oferi date legate de actualul proprietar.

p13

DIN RASPUNSUL ITRSV BUCUREŞTI:

– Cu Deciza nr.37/17.11.2004, Directia Teritoriala de Regim Silvic si de Vanatoare Bucuresti a aprobat scoaterea definitiva din circuitul silvic, fara defrisare a suprafetei de 9960 m.p. teren forestier proprietate publica a statului situata in U.P,Il Valea Cerbului, u.a. 11A% 6232 rn.p. si u.a. 11 Ad2% 3728 m.p. din raza O.S.Azuga, Directia Silvica Ploiesti in scopul realizarii obiectivului turistic ” Hanul Caminul Alpin “ — beneficiar S.C. Foretex lmpex SRL.

– Cu Deciza nr.38/17.11.2004, Directia Teritoriala de Regim Silvic si de Vanatoare Bucuresti a aprobat scoaterea definitiva din circuitul silvic, fara defrisare a suprafetei de 9950 m.p. teren forestier proprietate publica a statului situata in U.P.II Valea Cerbului, u.a. 11A% – 6804 m.p. ; u.a. 11 Ad% – 3146 m.p. din raza O.S.Azuga, Directia Silvica Ploiesti in scopul realizarii obiectivului turistic ” Hanul Calinderu “ — beneficiar S.C. Silvador Company SRL.

In ceea ce priveste proprietarii actuali ai suprafetelor scoase din fondul forestier national nu detinem informatii, judetul Prahova nefiind arondat I.T.R.S.V. Bucuresti.

De asemenea, nu detinem informatii cu privire la limita Parcului Natural Bucegi, la data emiterii aprobarilor de scoatere din fondul forestier national a suprafetelor mentionate mai sus, A.P.M. Prahova nefacand nici o referire in acordurile de mediu emise.

Defrisarile semnalate de dvs. si vilele construite consideram ca s-au executat ilegal, intrucat nu s-au respectat scopul pentru care au fost scoase suprafetele respective din fondul forestier national si conditiile mentionate in acordurile de mediu emise de A.P.M Prahova si deciziile D.T.R.S.V. Bucuresti.

ACORDUL DE MEDIU PREVEDE:

“Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care fost eliberat nu incep in maximum 2 ani de la data emiterii.”

p14

p15

Concluziile din răspunsul Ministerului Mediului – ITRSV Bucureşti sunt absolut halucinante:

În ziua de 17.11.2004 prin deciziile 37 şi 38 sunt scoase aproape 2 hectare din circuitul silvic, FĂRĂ DEFRIŞARE, terenuri aflate unul lângă celalalt, fiecare de aproape 1 ha, în scopul construirii a DOUĂ HANURI: ” Hanul Căminul Alpin ” şi ” Hanul Calinderu “, primul de către firma S.C. Foretex lmpex SRL şi al doilea de S.C. Silvador Company SRL.

De pe site-ul Ministerului de Finanţe:

FORETEX IMPEX SRL Adresa: – Măneşti, judeţul: DÂMBOVIŢA

Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J15 /194 /1999

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN: Exploatare forestieră

SILVADOR COMPANY S.R.L. Adresa: – PUCHENI, judeţul: DÂMBOVIŢA

Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J15 /223 /1999

Tipul de activitate, conform clasificării CAEN: Exploatare forestieră

Ambele firme au acelaşi administrator, CHIŢULESCU DORINEL – MARCEL, directorul Ocolului Silvic Muntenia, adică reprezentantul ROMSILVA în teritoriu.

Aşa ne explicăm şi răspunsul ostil la sesizarea noastră primit de la ROMSILVA.

Dar să nu uităm termenul de 2 ani dat de Ministerul Mediului în acordul de mediu din 2004: “Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea dacă lucrarile de investiţii pentru care fost eliberat nu incep in maximum 2 ani de la data emiterii”, asta însemnând 2006.

MENŢIUNE:

În 2004 Romania nu făcea parte din UE şi implicit nu exista nici SIT NATURA 2000, înfiinţat in anul 2007, din care astăzi face parte şi PARCUL NATURAL BUCEGI, fapt ce presupune o legislaţie mult mai riguroasă în ceea ce priveşte exploatările forestiere.

În continuare voi prezenta situaţia celor două terenului aflate în discuţie în anul 2009, deci dupa 5 ani de la scoaterea din circuitul silvic a terenurilor, cu 3 ani mai mult decat prevede acordul de mediu, şi la 2 ani de la intrarea în UE şi în SIT NATURA 2000.

Trebuie să reamintim aici că limitele Parcului Natural Bucegi au fost stabilite prin HG 230/2003, deci terenurile în discuţie făceau deja parte din Parcul Natural Bucegi parţial sau în întregime la data trecerii în 2004 din proprietatea statului în proprietate privată.

Pentru a evita anumite discuţii vom folosi în primul rând poze luate din Google Earth – Street view din 2009 pe care nu cred că le-ar putea contesta cineva.

Capturi din capătul străzii Codrului, nici urmă de defrişare:

p16

p17

p18

Captură din capătul străzii Clăbucetului:

p19

Poze din 2012-2014:

p20

p21

p22

p32

p33

p34

p35

p23

p24

p25

Harta comparativă 2009 – 2014:

p26

p27

 

Răspunsul la sesizarea făcută in 17.10.2014 la Primăria din Buşteni, răspuns dat în bataie de joc, într-o gramatică schilodită, cu grave carenţe de exprimare, ignoră faptul că orice teren are o localizare chiar dacă nu se află pe o stradă şi că nu proprietarul e cel care marchează şi taie arborii.

p28

 

Răspunsul primit de la Garda de Mediu:

Un răspuns care este plin de greşeli din păcate, specificând în loc de anul 2004 anul 2014, atât pentru acordul de mediu, cât şi pentru decizia 37 a DTRSV Bucureşti.

Este clar o inadvertenţă, pentru că dacă n-ar fi, ultima frază privind notificarea proprietarului n-ar avea sens. De asemenea, dacă n-ar fi o greşeală, ar face referire la un act EMIS ÎN VIITOR, anume decizia 37 a DTRSV Bucureşti, decizie emisă in 17.11.2014, răspunsul primit de la Garda de Mediu fiind datat 14.11.2014.

La final, ca o dovadă în plus, DTRSV Bucureşti nu mai există din anul 2005, an în care s-a transformat în ITRSV Bucureşti.

Răspunsul conţine însă un aspect foarte interesant şi anume “suprafata marcata de reprezentantii Ocolului Silvic Ever Green din Plopeni se afla in perimetrul Parcului Natural Bucegi”.

De asemenea, identifică suprafaţa cu copacii marcaţi ca fiind cea din decizia 37 din 17.11.2004 a DTRSV Bucureşti, de 9.960 mp, cu destinaţia “Construire Complex Turistic Caminul Alpin”, în decizia originală fiind de fapt un “HAN”.

p29

Incredibil dar adevărat; dintr-o căutare mai atentă am aflat că se vând parcele din terenul cu cei 140 de copaci marcaţi:

p30

Un calcul simplu ne arată că la 75 euro/mp rezultă pentru aprox. 2 hectare o sumă de 1,5 MILIOANE DE EURO.

http://www.colex.ro/cx2347-teren-intravilan-de-vanzare-in-busteni#.VHH7pmeLpvZ

Găsim de vânzare şi tot terenul cu copaci marcaţi la un preţ mai mic, doar 65 euro/mp, totalizând 809.250 EURO. Interesantă este însă suprafaţa terenului, de 12.450 mp.

p31

http://www.intermont.ro/Busteni/Valea%20Alba/terenuri/tr658/

 

CONCLUZII:

1. Terenurile au fost date in 2004 catre 2 SRL-uri diferite, ambele administrate de Chiţulescu Dorinel Marcel, director la Ocolul Silvic Muntenia

2. La scoaterea din fondul forestier national terenurile erau în proprietatea publică a statului.

3. Terenurile se află în interiorul Parcului Natural Bucegi, total sau partial, dovezi în acest sens fiind:

– marcajele de pe copaci, pătrat roşu pe fond alb.

– schiţele din planul urbanistic general întocmit de Altrix (PUG Buşteni)

– răspunsul primit de la Garda de Mediu.

4. S-a aprobat scoaterea din fondul forestier naţional fără defrişare.

5. Deciziile DTRSV (ITRSV în prezent) îşi pierd valabilitatea dacă nu au fost respectate condiţiile.

6. Acordul de mediu şi-a pierdut valabilitatea după 2 ani, din cauză că lucrarile nu au fost începute.

7. Terenurile au fost luate de SRL-uri la preţ de pădure pentru realizarea de obiective turistice, dar acum au fost parcelate şi introduse în circuitul imobiliar pentru a fi valorificate la preţ de teren din cartier rezidenţial. Suma: aproximativ 1,5 milioane de EURO.

8. Ambele terenurile au fost date unor SRL-uri care se ocupă cu exploatarea lemnului.

9. Ambele SRL-uri au spus că vor să facă hanuri turistice.

10. Ambele firme au primit terenurile în aceeaşi zi, cu suprafeţe aproape identice, puţin sub 1 hectar.

11. Terenul cu copacii marcaţi este de 12.450 mp, conform agenţiei care îl vinde, însă din răspunsul Primăriei din Buşteni precum şi din cel primit de la Garda de Mediu rezultă clar că este vorba de terenul specificat în decizia 37/17.11.2004 a DTRSV Bucureşti care are doar 9.960 mp.

DE UNDE PUTEA FI ADAUGATĂ DIFERENŢA?

Reamintim că măsuratorile noastre făcute la faţa locului au indicat 11.000 mp, drept fiind că n-am măsurat şi poiana fără copaci ci doar suprafaţa cu copaci marcaţi.

 

Din motive obiective, având în vedere că anumite aspecte din cele descrise mai sus se află astăzi în atenţia autorităţilor statului, nu putem publica mai mult.

Vă vom ţine însă la curent.

 

MENTIUNE

În urma mesajelor primite, ţin să precizez următoarele: informaţiile şi concluziile prezentate sunt rezultatul muncii unei echipe şi nu a unui singur om.

 

UPDATE 1:

În ultimele zile s-a tot vorbit despre limita Parcului Natural Bucegi în contextul defrişărilor ilegale şi al construcţiilor de vile în Parc.

Este nevoie de Acord de Mediu sau nu?

Oricum toate vilele construite s-au făcut FĂRĂ Acord de Mediu, ultimele Acorduri de Mediu pentru acele terenuri fiind emise în 2004 cu valabilitate de 2 ani.

Ca să lamurim şi acest aspect, din PUG-ul oraşului Buşteni, făcut de firma S.C. Altrix Service S.R.L. în anul 2008, rezultă clar că vilele au fost construite în interiorul Parcului:
http://www.altrix.ro/documente/2-0%20ANALIZA%201-15%20000%20REV2%201%20nov.pdf

p36

 

Mergem mai departe, la Uniunea Europeană, mai exact la Agenţia Europeană de Mediu:

http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?appid=07661dc8a5bc446fafcfe918c91a1b1b&displaylegend=true

p37

p38

Putem face o comparaţie cu harta din 2014:

p27

În urma comparării celor două hărţi rezultă foarte clar că defrişările au avut loc în interiorul Parcului Natural Bucegi. De asemenea este la fel de clar că vilele construite se află în interiorul Parcului.

Mai mult, conform datelor de la Comisia Europeană terenul defrişat şi vilele construite se află în ZONA DE PROTECŢIE STRICTĂ A PARCULUI NATURAL BUCEGI, ZONĂ ÎN CARE ESTE INTERZISĂ DESFĂŞURAREA ORICĂROR ACTIVITĂŢI ÎN FONDUL FORESTIER.

Cred ca în acest moment mai multe cuvinte sunt de prisos.

Este însă foarte interesant cum au obţinut autorizaţii de construcţie de la Primăria din Buşteni în aceste condiţii.

 

UPDATE 2:

Pentru o buna informare a celor care ne citesc, facem următoarele precizări: Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA a trimis o clarificare către Observatorulph.ro din care reiese că dl. Chiţulescu Dorinel Marcel, directorul Ocolului Silvic Muntenia a fost menţionat în mod eronat ca fiind reprezentantul ROMSILVA în teritoriu, deoarece Ocolul Silvic Muntenia este un ocol silvic privat si nu are nicio legătură cu ROMSILVA.

Sursa: Observatorulph.ro

romislva

UPDATE 3:

Harta de pe site-ul Ministerului Mediului şi câteva poze care arată cum s-au construit vile în interiorul Parcului Natural Bucegi – pentru cei care susţin că totul a fost legal (inclusiv cei de la Primăria din Buşteni) şi vilele au fost construite pe un teren care nu face parte din Parcul Natural Bucegi:

http://atlas.anpm.ro/atlas#

harta_min_mediu

m1

j2

j1

r1

m2

 

UPDATE 4:

Un articol foarte bine scris, din care rezultă foarte clar şi argumentat unde este limita Parcului Natural Bucegi -de pe blogul MAMSATURAT:

Unde este limita Parcului Natural Bucegi?

“Există multe hărți și multe documente care fac referire la limita Parcului Natural Bucegi, din diferiți ani și provenind din diferite surse, dar, între toate acestea, trebuie să existe un act inițial, sursa originală a informațiilor, act pe baza căruia au fost întocmite toate celelalte acte. Care este acel act? Este vorba de hotărîrea de guvern 230/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 26 martie 2003, hotărîre prin care au fost stabilite limitele mai multor arii protejate din România (hotărîrea integrală, cu tot cu anexe, o găsiți aici: HG 230/2003). Iată ce scrie în acest act, despre limita estică a Parcului Natural Bucegi, parcursă de la sud la nord:

“[…] pana deasupra DN1 (borna silvica 41 UP VI, OS Sinaia). De aici se continua pe limita fondului forestier pana in Valea Cerbului [XI-1.20.2], (borna silvica 25 UP I, OS Azuga), ocolind intravilanul localitatilor Poiana Tapului si Busteni prin bornele silvice 21 si 31 UP VII, OS Sinaia (ultima din Valea Jepilor) si prin borna silvica 22 UP I, OS Azuga din Valea Alba. In continuare limita urmareste amunte Valea Cerbului pe limita fondului forestier din versantul drept pana la cabana Gura Diham […]”

Deci, de la borna silvică din Valea Albă (baza pîrtiei Kalinderu) și pînă la cabana Gura Diham, limita parcului coincide cu limita fondului forestier de la data intrării în vigoare a hotărîrii 230/2003, adică 26 martie 2003. Terenurile de la Căminul Alpin au fost scoase din fondul forestier la data de 17 noiembrie 2004, prin deciziile 37, respectiv 38, ale DTRSV București. Asta înseamnă că, înainte de 17 noiembrie 2004, acele terenuri erau încă în fondul forestier. Prin urmare, la data de 26 martie 2003, cînd au fost stabilite limitele Parcului Natural Bucegi, cele două terenuri făceau parte din fondul forestier, deci au intrat automat și în componența parcului.”

Citeşte mai mult AICI

 

UPDATE 5:

KALINDERU REZIDENCE

“Kalinderu Rezidence este un concept exclusivist si unicat pe Valea Prahovei, in Busteni” – citat de pe COLEX.RO – un adevărat barometru al afacerilor imobiliare din Buşteni.

Corect, este într-adevăr un concept exclusivist şi mai ales unicat în ceea ce priveşte DEFRIŞĂRILE ILEGALE DIN PARCUL NATURAL BUCEGI.

Să o luăm în ordine, pas cu pas:

Am suprapus hărţile din memoriile tehnice aferente deciziilor 37 şi 38 ale DTRSV Bucureşti, decizii pe care le-am prezentat deja în acest articol.

Rezultatul:

terenuri1

Pentru comparaţie, harta fără suprapuneri:

terenuri0

Este foarte clar ca defrişările au fost făcute pe terenul aferent deciziei 37 şi nu numai. Din documentele ITRSV Bucureşti rezultă că defrişările s-au făcut şi în terenul forestier proprietate publică a statului. (zona marcată cu galben)

Din memoriile tehnice aferente deciziilor 37 şi 38 ale DTRSV Bucureşti:

Decizia 37:

“Terenul este situat in cadrul Ocolului Silvic Azuga, este compus din doua loturi (4119mp + 5841mp) si se invecineaza la sud cu proprietati particulare, iar la nord, est si vest cu teren apartinand Ocolului Silvic Azuga.

Terenul este strabatut de la sud-est la nord-vest de un drurn de exploatare.”

Decizia 38:

“Terenul este situat in cadrul Ocolului Silvic Azuga si se invecineaza la nord si vest cu drum de exploatare, iar la est si sud cu teren apartinand Ocolului Silvic Azuga.”

 

În continuare, după suprapunere şi dupa perimetru, ceva ne sună cunoscut şi anume harta KALINDERU REZIDENCE, unde regăsim aprox. 6000 mp din terenul aferent deciziei 37. Mai exact 5841 mp conform deciziei 37 şi 5849 conform unei versiuni mai vechi a lotizării de pe colex.ro.

colex1

colex2

2012:

colex3

colex4

Cei care aveau rezervat deja în 2012, au rezervat şi jumătate de stradă:

m2

 

 

În continuare, ce mai găsim pe OLX.RO:

olx1

Aceleaşi terenuri, direct de la proprietar:

olx2

Proprietar care printre altele îşi face şi reclamă:

” Posibilitate LOTIZARE functie de cerere.Teren Intravilan Busteni, curs constructii. Propietar. Toate utilitatile. Vecinatati: langa teren Simona Halep.”

În fine, e de fapt curţi-construcţii dar importantă e Simona Halep. Şi are dreptate: Simona Halep în strada Codrulu: http://orasul-busteni.ro/Comunicate%20site/2014/halep.pdf

 

Continuarea aici: BUŞTENI, BUCEGI. DEFRIŞĂRI ILEGALE, SUPRAFEŢE

 

Link-uri despre acelaşi subiect – sunt multe comentarii interesante – în curs de actualizare:

 

Un bolovan – pagina de Facebook

Observatorul Prahovean – Proiect imobiliar în Parcul Natural Bucegi. Defrişări ilegale?

Ziar de Buşteni – BUŞTENI. DEFRIŞĂRI ILEGALE ÎN BUCEGI

mamsaturat – Defrisari ilegale la Busteni, in zona Caminul Alpin (preluare de pe blogul un.bolovan)

mamsaturat – Vilele construite ilegal la Căminul Alpin trebuie demolate

mamsaturat – Unde este limita Parcului Natural Bucegi?

eMunte.ro – DEFRIȘĂRI ÎN BUCEGI. Ministerul Mediului: S-au executat ilegal

carpati.org – Defrisarile de la Busteni-Caminul Alpin-Munticel (Muntii Bucegi)

Ştirile PRO TV – Proiect imobiliar in Parcul Natural Bucegi. Despaduririle ar fi inceput chiar de la seful ocolului silvic

Gândul – Proiect imobiliar controversat în Parcul Naţional Bucegi. O suprafaţă de 1,5 hectare de pădure, pe punctul de a fi defrişată

 

 

4 thoughts on “BUŞTENI. DEFRIŞĂRI ILEGALE ÎN BUCEGI

 1. Acum pricep eu de ce am primit mult timp spam de la Colex… M-am plâns de nişte lucruri primăriei Buşteni iar aceasta a găsit de cuviinţă să înstrăineze datele mele de contact.

  Morală abordare, nimic de zis… 🙁

  N-am scăpat de spam-ul de la Colex decât după ce le-am explicat că nu aş cumpăra teren la Buşteni nici dacă aş avea bani pentru că nu aprob dezvoltarea imobiliară în zonă. Butonul de unsubscribe nu funcţiona…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *